Kalnėnų Naftos Terminalas

UAB JUMPS Kalnėnų naftos produktų terminalas yra Jonavos rajone – labai patogioje geografinėje vietoje, beveik pačiame šalies centre, greta antro pagal dydį Lietuvos miesto – Kauno. Automobilių magistralės Kaunas- Jonava-Ukmergė-Panevėžys ir automagistralė Vilnius-Kaunas-Klaipėda laiduoja gerą ryšį tiek su šalies vidaus, tiek su užsienio verslo partneriais.

Terminalo vieta yra palanki naftos produktų saugyklai. Šalia eina geležinkelis, yra atskira atšaka į teritoriją. Geras privažiavimas, naftos bazė yra netoli magistralinių kelių. Teritorija aptverta, saugoma. Yra geležinkelio cisternų iškrovimo vieta, teritorijoje patogus krovininų automobilių eismas ratu.

img_03222016 m. rugsėjo 14 d. mūsų įmonė nuosavybės teise įsigijo iš koncerno „Achemos grupė“, UAB, naftos terminalą Kalnėnuose, Lietuvoje. Terminale esančių talpų tūris yra 3,800 m3, terminalo sklypo plotas – apie 8 ha.

2016 m. Rugsėjo 16 d. užregistruotas akcizinis sandėlys Nr. LT0A10670430S. Pagrindinė terminalo veikla – dyzelino, rūšis EN-590, LST EN:2009 standarto, priėmimas, gamyba ir tiekimas į Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos didmenines rinkas.

Pastatai ir statiniai yra 3,2141 ha ploto iš Valstybės nuomojamame žemės sklype. Per teritoriją nutiesta geležinkelio atšaka. Žemė, esanti po geležinkeliu, suformuota į atskirą, 0,3962 ha ploto sklypą.

Kalnėnų naftos produktų terminalas yra akcizinis naftos produktų sandėlis, skirtas atlikti sekančias funkcijas:
– Naftos produktų ir bioproduktų (toliau „Prekės“) priėmimas;
– Prekių sandėliavimas ir saugojimas;
– Prekių gamyba;
– Prekių atkrovimas (išlaidavimas).

Naftos produktai į terminalą pristatomi geležinkelio arba auto transportu. Priimant produkciją nustatoma jos kokybė, kuri turi atitikti pirkimo-pardavimo sutartyje apibrėžtiems kokybės rodikliams ir teisės aktais nustatytiems Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų ir kuro kokybės rodikliams.

img_0329
Priimtos Prekės yra sandėliuojamos ir saugomos Terminale. Teritorijoje yra 17 naftos produktų rezervuarų, dalis jų yra po žeme. Rezervuarų talpa nuo 50 iki 1000 kūb.m. Šiuos rezervuarus per iškrovimo siurblinę iš geležinkelio cisternų pakraunami naftos produktai. Pagrindinis prekių išvežimas iš Terminalo vyksta autotransportu. Išskirtiniais atvejais Prekės gali būti išvežamos geležinkelio transportu.

Prekės priėmimas, pakrovimas, sandėliavimas vykdomi metrologijos tarnybų patikrintais, atestuotais ir sertifikuotais matavimo įrankiais ir įranga.

Naftos terminale yra saugoma ir prekiaujama visų tarifinių grupių dyzelinu. Įmonė turi licenciją verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.

Naftos produktų saugykla yra nuolat prižiūrima, kad būtų užtikrinta technologinio proceso kokybė, ekologija, priešgaisrinė sauga ir kita patikra reikalinga šios rūšies verslo veiklai užtikrinti. Vykdant naftos produktų saugojimo veiklą nuolatos atliekama nutekamojo vandens analizė.

pic Vertinamo naftos terminalo ribos orto foto žemėlapyje. (Šaltinis: http://www.regia.lt/map/jonavos r’Plang^O)